DB Training Services

Naar een beter leervermogen voor uw organisatie
   Home      Ondersteuning-begeleiding-advies
 

DB Training Services ondersteunt organisaties in de ontwikkeling van hun leervermogen. Vanuit verschillende invalshoeken worden facetten van de behoeften van de “lerende” organisatie ingevuld.

Vanuit de aan te leren competenties

  • Ontwikkeling van opleidingen en leertrajecten (doelen, inhoud, leervormen, ..)
  • Ontwikkeling van leermiddelen en examens

Vanuit het organiseren van het leren in een organisatie

  • Advies en begeleiding bij de ontwikkeling van (bedrijfsinterne) opleidingsorganisaties
  • Evaluatie van de (interne) opleidingsorganisatie

Vanuit de lerende mensen en hun competentieontwikkeling

  • Advies en begeleiding bij het opmaken van opleidingsplannen en individuele leertrajecten en bij de uitvoering ervan.

Vanuit de lerende organisatie

  • Advies en begeleiding bij de implementatie van competentiemanagement
  • Advies en begeleiding bij de verankering van de verworven kennis en competenties in de organisatie
  • Evaluatie van leerprocessen